URVALSPROV 2019

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas samtidigt den 20.5.9.2019 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Antagningskriterierna bekräftas per ansökningsmål. Tilläggsuppgifter om högskolornas elektroniska ansökan hittas på Studieinfo.fi från och med den 29.10.2018. Ansökningen pågår under tiden 20.3-3.4.2019. Ansökningstiden tar slut kl. 15.00.

Antagningsresultatet meddelas åt sökanden via Min Studieinfo-tjänsten senast den 28.6.2019.