Valintakoe 2017

Tietojenkäsittelytieteen valintakoe järjestettiin maanantaina 22.5.2017 kello 10-14.

Koe järjestettiin samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa.

Valintaperusteet vahvistetaan hakukohteittain. Lisätietoja sähköisestä hausta korkeakouluihin löydät Opintopolku.fi -portaalista. Hakuaika tämän vuoden osalta on päättynyt 5.4.2017.

Valinnan tulos julkaistaan 30.6.2017.

Ohje oikaisupyyntömenettelystä vuoden 2017 tietojenkäsittelytieteen valinnassa:
Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Tietojenkäsittelytieteen valinnan osalta oikaisupyyntö toimitetaan kirjallisena valintakoeyhteistyön koordinaattorille Turun yliopistoon joko sähköisessä muodossa osoitteeseen: hakijapalvelut(a)utu.fi tai paperisena osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 TURUN YLIOPISTO. Mikäli hakija lähettää oikaisupyyntönsä postitse, kirjattuna lähettäminen on erittäin suositeltavaa. Kuoreen maininta ”TKT-valintakoeyhteistyö”.
Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää
1. henkilö- ja yhteystiedot
2. hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
3. mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee, jos haetaan muutosta koevastauksen arviointiin
3. vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan.

Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

HUOM. Jos oikaisupyyntö koskee valintakoevastauksen arviointia ja valintakokeen pistemäärää esitettäisiin oikaisupyynnön johdosta nostettavaksi, korotettu pistemäärä huomioidaan jokaisessa yliopistossa, johon hakija on tietojenkäsittelytieteen valinnassa hakenut.