Mukana olevat yliopistot

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä vuodesta 2019 lähtien Åbo Akademi. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa.

HUOM! Vuoden 2020 valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa viimeistään 25.10.2019.

Valintakoeyhteistyöhön osallistuvat koulutusohjelmat

Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Itä-Suomen yliopisto, tietojenkäsittelytiede

Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Turun yliopisto, tietojenkäsittelytieteet

Åbo Akademi, utbildningslinjen för informationsteknologi, datavetenskap