Hemsida

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas gemensamt av flera universitet. I samarbetet deltar Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Sökandes urvalsprov beaktas i ansökan till alla universitet som deltar i samarbetet och som hen har sökt till. Sökanden bör i ansökningsblanketten ange vid vilket universitet hen kommer att delta i urvalsprovet.

Urvalsprovet är gemensamt, men alla deltagande universitet bestämmer själv om sina antagningskriterier. Antagningskriterierna hittas på universitetens egna hemsidor och på studieinfo.fi.