Hemsida

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas gemensamt av flera universitet. I samarbetet deltar Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Sökandes urvalsprov beaktas i ansökan till alla universitet som deltar i samarbetet och som hen har sökt till.

I urvalsprovet utvärderas sökandes förmåga och lämplighet till att bedriva universitetsstudier i datavenskap. Urvalsprovet år 2021 är ett nätbaserat urvalsprov som genomförs på sökandens egen dator på campus eller en annan plats som anges av universitetet. För detta behöver sökande en dator samt internetuppkoppling. Sökande svarar själv för att internetuppkopplingen fungerar och att datorn är lämpad för att genomföra provet.

I Urvalsprovet består av två skeden och urvalsprovets båda skeden genomförs på urvalsprovsdagen den 31.5.2021 kl. 14-18. Efter provet rangordnas sökande baserat på poängen hen har fått i det första skedet, och urvalsprovets andra skede bedöms endast för de sökande som med ett godkänt resultat har genomfört det första skedet.

Sökande ska i ansökningsblanketten meddela på vilken ort hen deltar i provet.

Urvalsprovet är gemensamt, men alla deltagande universitet bestämmer själv om sina antagningskriterier. Antagningskriterierna hittas på universitetens egna hemsidor och på studieinfo.fi.