URVALSPROV 2020

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas samtidigt den 25.5.9.2020 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Antagningskriterierna bekräftas per ansökningsmål. Tilläggsuppgifter om högskolornas elektroniska ansökan hittas på Studieinfo.fi från och med den 25.10.2019. Ansökningen pågår under tiden 18.3-1.4.2020. Ansökningstiden tar slut kl. 15.00.

Antagningsresultatet meddelas åt sökanden via Min Studieinfo-tjänsten senast den 8.7.2020.

Vid eventuellt fel i antagningen bör skriftlig begäran om rättelse inlämnas senast 22.7.2020 före kl 15.00. Gällande antagningen till datavetenskaper behöver en skriftlig begäran om rättelse skickas in till alla de universitet vars antagningsresultat man önskar en ändring i. Begäran om rättelse lämnas in enligt universitetens egna anvisningar. Till begäran om rättelse behöver de dokument bifogas som man vill åberopa.