URVALSPROV 2020

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 25.5.2020 kl. 14-18 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Det första skedet av urvalsprovet görs som ett digitalt skriftligt prov online. För detta behöver sökanden en dator med nätuppkoppling och om möjligt en reservuppkoppling. Sökanden ansvarar själv för att se till att nätuppkopplingen fungerar och att datorn är lämpad för urvalsprovet.

Urvalsprovets andra skede genomförs som ett muntligt prov via video. De sökande som på basis av första skedet går vidare till det andra skedet får senast den 4.6.2020 en kallelse per e-post till urvalsprovets andra skede. Urvalsprovets andra skede genomförs under vecka 24. De sökande som går vidare till det andra skedet deltar endast i ett muntligt prov och det beaktas i urvalet vid alla de universitet som ingår i urvalsprovssamarbetet och till vilken hen har sökt. För det muntliga provet behöver sökanden en dator, mobiltelefon eller pekplatta, nätuppkoppling, mikrofon, högtalare samt en webkamera. Sökande måste bevisa sin identitet i samband med det muntliga provet.

Varje ansökningsmål (utbildningsprogrammen vid de universitet som deltar i urvalsprovssamarbetet) har sina egna antagningskriterier, och utgående från dessa kallas sökande till urvalsprovets andra skede.

Antagningskriterierna bekräftas per ansökningsmål. Tilläggsuppgifter om högskolornas elektroniska ansökan hittas på Studieinfo.fi från och med den 25.10.2019. Ansökningen pågår under tiden 18.3-1.4.2020. Ansökningstiden tar slut kl. 15.00.

Antagningsresultatet meddelas åt sökanden via Min Studieinfo-tjänsten senast den 15.7.2020.

Vid eventuellt fel i antagningen bör skriftlig begäran om rättelse inlämnas senast 29.7.2020 före kl 15.00. Gällande antagningen till datavetenskaper behöver en skriftlig begäran om rättelse skickas in till alla de universitet vars antagningsresultat man önskar en ändring i. Begäran om rättelse lämnas in enligt universitetens egna anvisningar. Till begäran om rättelse behöver de dokument bifogas som man vill åberopa.