URVALSPROV 2024

Anvisningar för sökande

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 27.5.2024 kl. 14.00-18.00 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Du får ingen kallelse till provet.

Du kan nu hitta uppgifter och modellsvar på sidan Urvalsprovuppgifter.

Urvalsprov

Urvalsprovet görs på en egen bärbar dator i universitetets trådlösa nätverk den 27.5.2024 kl. 14-18. För detta behöver du en bärbara dator som kan ansluta till universitetets trådlösa nätverk, samt datorns strömsladd. Sökande svarar själv för att datorn är lämpad för att genomföra provet.

Du ska vara beredd på att uppvisa ditt identitetsbevis när du kommer till urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis. Du ska ha med dig ett egentligt identitetsbevis, en bild av identitetsbeviset räcker inte. Godkända identitetsbevis är:

 • giltigt pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

QR-koden som du får från övningsprovet (se avsnittet ”prov”) underlättar registreringen vid provtillfället, men den är inte nödvändig för att genomföra provet. Personer som kommer för sent får inte delta i provet

Du kan tar med dig till ursvalsprovet en penna. Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet en dryckesflaska med kork och en liten matsäck i transparent omslag, separat trådbunden mus och tangentbord eller nummertangentbord (OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning), läkemedel och individuellt förpackade menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet, öronproppar för engångsbruk och en ansiktsmask och handdesinfektionsmedel i en liten genomskinlig flaska.

Information som rör urvalsprovet hittas förutom på den här sidan (https://tkt-yhteisvalinta.fi/sv) också under varje ansökningsmåls antagningsgrunder i Studieinfo. Antagningsgrunderna bekräftas per ansökningsmål.

Frågorna i urvalsprovet finns tillgängliga på svenska och finska. Du kan svara på frågorna på svenska eller finska. Urvalsprovets maximipoäng är 60 poäng. Sökande kan antas till vilket som helst av universitetens som hen har sökt till och som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete, oavsett vid vilket universitet hen deltar i urvalsprovet.

Övningsprov

Viktigt: Vi erbjuder dig möjligheten att göra ett övningsprov före urvalsprovet. Det är viktigt att göra övningsprovet så att du på förhand kan testa din dator och webbläsare inför provet, samt bekanta dig med de möjliga uppgiftstyperna som kan användas på urvalsprovet. Inloggningsanvisningarna till TIM-systemet kommer att skickas till den e-postadress du angett på ansökningsblanketten på Studieinfo.fi före starttiden för övningsprovet. Kom ihåg att också kontrollera din skräppost.

Övningsprovet kan genomföras 13.5.2024 kl 8:00 – 24.5.2024 kl 23:59.

Länken till övningsprovet: https://tkt.tim.education

Ta tillvara QR-koden alltså identifieraren från övningsprovet. Du behöver koden i det riktiga urvalsprovet. QR-koden försnabbar inloggningen till urvalsprovet (den är ändå inte obligatorisk).

I TIM-systemet ser du också information om i vilken sal du ska skriva urvalsprovet. Sal och QR-kod kan du också efter övningsprovet kontrollera genom att logga in i TIM-systemet.

Bärbar dator och krav på utrustningen

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en laddningskabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface med tangentbord godkänns).

Krav på utrustning och nät

I första hand är det användandet av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Edge
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan selain.korkeakouluun.fi kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem

 • Windows 10
 • macOS 11 (Big Sur)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS

Vi rekommenderar att du inte utför urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome

 1. Skriv in följande adress i Chrome-webbläsarens adressfält: chrome://extensions/. Tillägg-vyn (Extensions) öppnas. I denna vy ser du de tillägg som eventuellt är i bruk.
 2. Du tar webbläsartilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen i nedre kanten av tillägget.
 3. Knappen blir grå. Tillägget är nu ur bruk!
 4. Om du har flera tillägg, ta dem alla ur bruk genom att klicka på den blåa knappen för dem alla.
 5. Tilläggen är nu ur bruk!

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox

 1. Klicka upp hamburgarmenyn i övre högra hörnet i webbläsaren Firefox. Välj punkten Tillägg i menyn som öppnas.
 2. Välj punkten Tillägg i vyn som öppnas.
 3. Du tar tilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen vid varje tillägg. Om det inte finns några blå knappar i vyn, inaktiverar du tilläggen genom att klicka på de tre punkterna bredvid tillägget och välja Inaktivera.
 4. Bredvid tilläggets namn uppenbarar sig texten ”Inaktiverad”. Upprepa detta för alla tillägg.

Sökfunktionen

I urvalsprovet kan det finnas material i pdf-format. Du får endast öppna materialet i webbläsaren.

 • Om din webbläsare erbjuder möjligheten att söka text från en pdf-fil, kan du använda dig av denna möjlighet. Sökfunktionen kan fungera t.ex. med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sökfunktionen hittar inte nödvändigtvis all text, t.ex. sådan som är i bildformat.
 • Medan provet pågar får du endast öppna urvalsprovssystemet, samt de sedarata pdf-filer med textmaterial som är länkat från systemet. Det är tillåtet att ha fliken som öppnats i ett separat fönster invid frågorna

Dataskydd

Dataskyddsmeddelande för urvalsprovssystemet TIM

Anvisningar för individuella specialarrangemang

Sökande som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till det universitet där de skriver urvalsprovet så att det är universitetet tillhanda senast 3.4.2024 kl. 15:00.

Tidtabell

Ansökningstiden är 13.3-27.3.2024 kl. 15.00. Mera information om den elektroniska ansökningen hittas på Studieinfo.fi.

Antagningens resultat meddelas i sökandens Min Studieinfo senaste den 4.7.2024.

Resultat och delgivning av urvalsprovssvar

Du kan bekanta dig med dina egna urvalsprovssvar och deras bedömning under 14 dygn från och med den deadline för publicering av antagningsresultat som tidigare har meddelats. Urvalsprovets delgivningstjänst finns tillgänglig i TIM-systemet under tiden 4.7.-18.7.2024.

För alla ansökningsmål som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete görs begäran om delgivning via blanketten som hittas på sidan valintakokeiden näyttöpalvelu (blanketten öppnas 4.7.2024).

Anhållan om rättelse

En skriftlig anhållan om rättelse av möjliga fel i studerandeurvalet ska göras senast den 18.7.2024 kl. 15.00. I datavetenskapernas urval ska skriftlig anhållan om rättelse lämnas in till alla universitet vars ansökningsmåls antagningsresultat man söker ändring i. Anhållan om rättelse lämnas in i enlighet med de instruktioner universitetet i fråga ger. Till anhållan ska bifogas de dokument som åberopas i rättelseanhållan.

Anhållan ska innehålla följande information:

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Ansökningsmål som anhållan om rättelse gäller
 • Vilken del av beslutet som anhållan gäller/vilken av uppgifterna i urvalsprovet som anhållan gäller (om det rör sig om urvalsprov) 
 • Hur korrigeringen ska ske
 • På vilken grund anhåller du om rättelse