URVALSPROV 2022

Urvalsprov 2022

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 30.5.2022 kl. 14.00-18.00 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Anvisningar för sökande

Vi uppdaterar anvisningar i början av 2022.

Övningsprov

Vi erbjuder dig möjligheten att göra ett övningsprov före urvalsprovet. Det är viktigt att göra övningsprovet så att du på förhand kan testa din dator och webbläsare inför provet.

Urvalsprov

Urvalsprovet är ett nätbaserat urvalsprov som genomförs på sökandens egen dator på universitetets campus eller i något annat utrymme som anges av universitetet. För detta behöver sökande en dator samt internetuppkoppling. Sökande svarar själv för att internetuppkopplingen fungerar och att datorn är lämpad för att genomföra provet.

Urvalsprovets maximipoäng är 60 poäng. Sökande kan antas till vilket som helst av universitetens som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete oavsett vid vilket universitet hen deltar i urvalsprovet.

Frågorna i urvalsprovet finns tillgängliga på svenska och finska. Du kan svara på frågorna på svenska eller finska.

Information som rör urvalsprovet hittas förutom på den här sidan (https://tkt-yhteisvalinta.fi/sv) också under varje ansökningsmåls antagningsgrunder i Studieinfo. Antagningsgrunderna bekräftas per ansökningsmål.

Anvisningar för individuella specialarrangemang

Sökande som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till det universitet där de skriver urvalsprovet så att det är universitetet tillhanda senast 6.4.2022 kl. 15:00.

Tidtabell
Ansökningstiden är 16.3-30.3.2022. Ansökningstiden slutar den 30.3.2022 kl. 15.00. Mera information om den elektroniska ansökningen hittas på Studieinfo.fi.

Antagningens resultat meddelas i sökandens Min Studieinfo senaste den 8.7.2022.

Resultat och delgivning av urvalsprovssvar

Du kan bekanta dig med dina egna urvalsprovssvar och deras bedömning under 14 dygn från och med den deadline för publicering av antagningsresultat som tidigare har meddelats.

Anhållan om rättelse

En skriftlig anhållan om rättelse av möjliga fel i studerandeurvalet ska göras senast den 22.7.2022 kl. 15.00. I datavetenskapernas urval ska skriftlig anhållan om rättelse lämnas in till alla universitet vars ansökningsmåls antagningsresultat man söker ändring i. Anhållan om rättelse lämnas in i enlighet med de instruktioner universitetet i fråga ger. Till anhållan ska bifogas de dokument som åberopas i rättelseanhållan.

Anhållan ska innehålla följande information:

  • Person- och kontaktuppgifter
  • Ansökningsmål som anhållan om rättelse gäller
  • Vilken del av beslutet som anhållan gäller/vilken av uppgifterna i urvalsprovet som anhållan gäller (om det rör sig om urvalsprov) 
  • Hur korrigeringen ska ske
  • På vilken grund anhåller du om rättelse