URVALSPROV 2022

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 30.5.2022 kl. 14.00-18.00 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Anvisningar för sökande

Sökandes anvisningar i 2022 (pdf).

Du kan nu hitta 2022 uppgifter och modellsvar på sidan Urvalsprovuppgifter (28.6.2022)

Vi har updaterat länken til delgivning av urvalsprovssvar (4.7.2022).

Övningsprov

Vi erbjuder dig möjligheten att göra ett övningsprov före urvalsprovet. Det är viktigt att göra övningsprovet så att du på förhand kan testa din dator och webbläsare inför provet. Ta tillvara QR-koden från övningsprovet. Du behöver koden i det riktiga urvalsprovet. QR-koden försnabbar inloggningen till urvalsprovet (den är ändå inte obligatorisk).

Övningsprovet kan genomföras 16.5.2022 kl 8:00 – 27.5.2022 klo 23:59.

Länken till övningsprovet: https://tkt.tim.education

Ansiktsmask

Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask vid urvalsproven. Vid behov får du en kirurgisk mask på plats av urvalsprovets övervakare. De som hör till coronavirusets riskgrupper samt ovaccinerade eller de som inte har fått en full vaccinationsserie rekommenderas att använda en sådan mask som även skyddar effektivt sin bärare (FFP2/FFP3). Du måste ta med en egen mask om du behöver något annat än en kirurgisk mask. Information om ansiktsmasker, mun- och nässkydd samt andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet).

Urvalsprov

Urvalsprovet är ett nätbaserat urvalsprov som genomförs på sökandens egen dator på universitetets campus eller i något annat utrymme som anges av universitetet. För detta behöver sökande en bärbara dator. Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk. Sökande svarar själv för att datorn är lämpad för att genomföra provet.

Urvalsprovets maximipoäng är 60 poäng. Sökande kan antas till vilket som helst av universitetens som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete oavsett vid vilket universitet hen deltar i urvalsprovet.

Frågorna i urvalsprovet finns tillgängliga på svenska och finska. Du kan svara på frågorna på svenska eller finska.

Information som rör urvalsprovet hittas förutom på den här sidan (https://tkt-yhteisvalinta.fi/sv) också under varje ansökningsmåls antagningsgrunder i Studieinfo. Antagningsgrunderna bekräftas per ansökningsmål.

Bärbar dator och krav på utrustningen

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk.Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface godkänns).

Krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Edge
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan https://selain.korkeakouluun.fi/sv.html kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet. Vi garanterar inte att din Chromebook fungerar på grund av brandväggsproblem.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Chrome

 1. Skriv in följande adress i Chrome-webbläsarens adressfält: chrome://extensions/. Tillägg-vyn (Extensions) öppnas. I denna vy ser du de tillägg som eventuellt är i bruk.
 2. Du tar webbläsartilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen i nedre kanten av tillägget.
 3. Knappen blir grå. Tillägget är nu ur bruk!
 4. Om du har flera tillägg, ta dem alla ur bruk genom att klicka på den blåa knappen för dem alla.
 5. Tilläggen är nu ur bruk!

Ta tillägg ur bruk i webbläsaren Firefox

 1. Klicka upp hamburgarmenyn i övre högra hörnet i webbläsaren Firefox. Välj punkten Tillägg i menyn som öppnas.
 2. Välj punkten Tillägg i vyn som öppnas.
 3. Du tar tilläggen ur bruk genom att klicka på den blå knappen vid varje tillägg. Om det inte finns några blå knappar i vyn, inaktiverar du tilläggen genom att klicka på de tre punkterna bredvid tillägget och välja Inaktivera.
 4. Bredvid tilläggets namn uppenbarar sig texten ”Inaktiverad”. Upprepa detta för alla tillägg.

Sökfunktionen

I urvalsprovet kan det finnas material i pdf-format. Du får endast öppna materialet i webbläsaren.

 • Om din webbläsare erbjuder möjligheten att söka text från en pdf-fil, kan du använda dig av denna möjlighet. Sökfunktionen kan fungera t.ex. med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sökfunktionen hittar inte nödvändigtvis all text, t.ex. sådan som är i bildformat.
 • Medan provet pågar får du endast öppna urvalsprovssystemet, samt de sedarata pdf-filer med textmaterial som är länkat från systemet. Det är tillåtet att ha fliken som öppnats i ett separat fönster invid frågorna

Anvisningar för individuella specialarrangemang

Sökande som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till det universitet där de skriver urvalsprovet så att det är universitetet tillhanda senast 6.4.2022 kl. 15:00.

Tidtabell

Ansökningstiden är 16.3-30.3.2022. Ansökningstiden slutar den 30.3.2022 kl. 15.00. Mera information om den elektroniska ansökningen hittas på Studieinfo.fi.

Antagningens resultat meddelas i sökandens Min Studieinfo senaste den 8.7.2022.

Resultat och delgivning av urvalsprovssvar

Du kan bekanta dig med dina egna urvalsprovssvar och deras bedömning under 14 dygn från och med den deadline för publicering av antagningsresultat som tidigare har meddelats. Urvalsprovets delgivningstjänst finns tillgänglig i TIM-systemet under tiden 11.-22.7.2022. För alla ansökningsmål som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete görs begäran om delgivning via blanketten som hittas på sidan valintakokeiden näyttöpalvelu (blanketten öppnas 8.7.2022).

Anhållan om rättelse

En skriftlig anhållan om rättelse av möjliga fel i studerandeurvalet ska göras senast den 22.7.2022 kl. 15.00. I datavetenskapernas urval ska skriftlig anhållan om rättelse lämnas in till alla universitet vars ansökningsmåls antagningsresultat man söker ändring i. Anhållan om rättelse lämnas in i enlighet med de instruktioner universitetet i fråga ger. Till anhållan ska bifogas de dokument som åberopas i rättelseanhållan.

Anhållan ska innehålla följande information:

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Ansökningsmål som anhållan om rättelse gäller
 • Vilken del av beslutet som anhållan gäller/vilken av uppgifterna i urvalsprovet som anhållan gäller (om det rör sig om urvalsprov) 
 • Hur korrigeringen ska ske
 • På vilken grund anhåller du om rättelse