Valintakoetehtävät 2002-2022

2022

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Tehtävä 1 mallivastaus

Tehtävä 2 mallivastaus

Tehtävä 3 mallivastaus

2021

Tehtävä_1

Tehtävä_2

Tehtävä_3

Tehtävä 1 mallivastaus

Tehtävä_2_mallivastaus

Tehtävä 3 mallivastaus

2020

Tehtävät ensimmäinen vaihe (kirjallinen digitaalinen etäkoe)
Tehtävä_1
Tehtävä_2
Tehtävä_3

Uppgifter 2020
Uppgift_1
Uppgift_2
Uppgift_3

Mallivastaukset ensimmäinen vaihe (kirjallinen  digitaalinen etäkoe) ja toinen vaihe (suullinen koe)
Tehtavä_1_malliratkaisut
Tehtävä_2_malliratkaisut
Tehtavä_3_malliratkaisut

Uppgift (två skeden (första och andra) )

Uppgift_1_Modellsvar

Uppgift_2_Modellsvar

Uppgift_3_Modellsvar

2019

Tehtävät
Tehtävä_1
Tehtävä_2
Tehtävä_3

Uppgifter
Uppgift_1
Uppgift_2
Uppgift_3

Mallivastaukset
Tehtävä 1 mallivastaus
Tehtävä 2 mallivastaus
Tehtävä 3 mallivastaus

2018

Tehtävät
Tehtävä_1_pdf
Tehtävä_2_pdf
Tehtävä_3_pdf

Uppgifter
Uppgift_1_pdf
Uppgift_2_pdf
Uppgift_3_pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus_tehtävä_1_pdf
Mallivastaus_tehtävä_2_pdf
Mallivastaus_tehtävä_3_pdf

2017

Tehtävät
Tehtävä_1_pdf
Tehtävä_2_pdf
Tehtävä_3_pdf

Uppgifter
Uppgift_1_pdf
Uppgift_2_pdf
Uppgift_3_pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus_tehtävä_1_pdf
Mallivastaus_tehtävä_2_pdf
Mallivastaus_tehtävä_3_pdf

2016

Tehtävät
Tehtävä 1 pdf
Tehtävä 2 pdf
Tehtävä 3 pdf

Uppgifter
Uppgift 1 pdf
Uppgift 2 pdf
Uppgift 3 pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2015

Tehtävät
Tehtävä 1 pdf
Tehtävä 2 pdf
Tehtävä 3 pdf

Uppgifter
Uppgift 1 pdf
Uppgift 2 pdf
Uppgift 3 pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä 1 pdf
Mallivastaus, tehtävä 2 pdf
Mallivastaus, tehtävä 3 pdf

2014

Tehtävät
Tehtävä 1 pdf
Tehtävä 2 pdf
Tehtävä 3 pdf

Uppgifter
Uppgift 1 pdf
Uppgift 2 pdf
Uppgift 3 pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2013

Tehtävät
Tehtävä 1 pdf
Tehtävä 2 pdf
Tehtävä 3 pdf

Uppgifter
Uppgift 1 pdf
Uppgift 2 pdf
Uppgift 3 pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2012

Tehtävät
Tehtävä 1 pdf
Tehtävä 2 pdf
Tehtävä 3 pdf

Uppgifter
Uppgift 1 pdf
Uppgift 2 pdf
Uppgift 3 pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2011

Tehtävät
Tehtävä 1 pdf
Tehtävä 2 pdf
Tehtävä 3 pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2010

Tehtävät
Tehtävä 1 pdf
Tehtävä 2 pdf
Tehtävä 3 pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2009

Tehtävät
Tehtävä 1 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 2 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 3 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2008

Tehtävät
Tehtävä 1 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 1 (aineisto) pdf
Tehtävä 2 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 3 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2007

Tehtävät
Tehtävä 1 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf
Tehtävä 2 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 3 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2006

Tehtävät
Tehtävä 1 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf
Tehtävä 2 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 3 (ohjelmointitehtävä) pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2005

Tehtävät
Tehtävä 1 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf
Tehtävä 2 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 3 (ohjelmointitehtävä) pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2004

Tehtävät
Tehtävä 1 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf
Tehtävä 2 (aineistotehtävä) pdf
Tehtävä 3 (ohjelmointitehtävä)pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2003

Tehtävät
Tehtävä 1 (ongelmanratkaisutehtävä) pdf
Tehtävä 2 (aineistotehtävä)pdf
Tehtävä 3 (ohjelmointitehtävä) pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf

2002

Tehtävät
Tehtävät pdf
Problems in english pdf

Mallivastaukset
Mallivastaus, tehtävä1 pdf
Mallivastaus, tehtävä2 pdf
Mallivastaus, tehtävä3 pdf