Deltagande universitet

I urvalsprovssamarbetet inom datavetenskaper deltar Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitetet ach Åbo Akademi. Urvalsprovet är gemensamt, men alla universitet bestämmer själv om sina antagningskriterier.

OBS! Antagningskriterierna för år 2024 hittas på Studieinfo.

Utbildningslinjer som deltar i urvalsprovssamarbetet

Helsingfors universitet, kandidatprogrammet i datavetenskap

Itä-Suomen yliopisto, tietojenkäsittelytiede

Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Turun yliopisto, tietojenkäsittelytieteet

Åbo Akademi, utbildningslinjen för informationsteknologi, datavetenskap