Mukana olevat yliopistot

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä vuodesta 2019 lähtien Åbo Akademi. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa.

HUOM! Vuoden 2019 valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa viimeistään 29.10.2018 – siihen asti alla olevat linkit saattavat viedä vielä vuoden 2018 valintaperusteisiin.

Valintakoeyhteistyöhön osallistuvat koulutusohjelmat

Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Itä-Suomen yliopisto, tietojenkäsittelytiede

Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Turun yliopisto, tietojenkäsittelytieteet

Åbo Akademi, utbildningslinjen för informationsteknologi, datavetenskap