Tietojenkäsittelytieteen valintakoe järjestetään usean yliopiston yhteistyönä. Mukana ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut.

Valintakokeessa arvioidaan hakijan kykyä ja soveltuvuutta suorittaa tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opintoja. Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena: ensin on kirjallinen digitaalinen etäkoe, jonka perusteella osa kutsutaan suulliseen etäkokeeseen. Valintakokeeseen ei ole ennakkoaineistoja tai -tehtäviä.

Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen saavat osallistua kaikki, jotka ovat hakeneet tähän hakukohteeseen. Digitaalinen etäkoe järjestetään maanantaina 25.5.2020 klo 14-18.

Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Valintaperusteet löytyvät yliopistojen omilta nettisivuilta sekä opintopolku.fi-sivustolta.