Tietojenkäsittelytieteen valintakoe järjestetään usean yliopiston yhteistyönä. Mukana ovat Helsingin, Itä-Suomen (Kuopion ja Joensuun kampukset), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut.

Valintakokeessa arvioidaan hakijan kykyä ja soveltuvuutta suorittaa tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opintoja. Vuoden 2024 valintakoe tehdään verkossa kampuksella tai muissa yliopiston osoittamissa tiloissa, hakijan omalla tietokoneella. Tätä varten hakija tarvitsee tietokoneen, jolla voi liittyä yliopiston tarjoamaan langattomaan valintakoeverkkoon. Hakija vastaa itse laitteiston toimivuudesta ja soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Valintaperusteet löytyvät yliopistojen omilta nettisivuilta sekä opintopolku.fi-sivustolta.

Lue päivittyvät tiedot valintakokeesta kohdasta Valintakoe 2024.