Valintakoe 2021

Tiedote 15.3.2021

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Alta löydät kansallisia, hakijoille suunnattuja ohjeita:

Koe- ja paikkakuntakohtaiset ohjeet julkaistaan myöhemmin. Seuraa tätä sivua ja sähköpostiasi. Saadaksesi koekohtaiset ohjeet ja mahdolliset viime hetken tarkennukset niihin sinun tulee seurata Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta. Muista tarkastaa myös roskapostikansio ja pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa.

Alkuperäinen tiedote löytyy Unifin (Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry) sivuilta.

VALINTAKOE 2021

Tietojenkäsittelytieteen valintakoe järjestetään maanantaina 31.5.2021 klo 14.00-18.00 samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Valintakokeeseen osallistuvan on oltava paikalla puoli tuntia ennen koetilaisuuden alkua. Hänen on todistettava koetilaisuudessa henkilöllisyytensä esittämällä valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi.

Valintakoe tehdään verkossa kampuksella tai muissa yliopiston osoittamissa tiloissa, hakijan omalla tietokoneella. Tätä varten hakija tarvitsee tietokoneen ja internet-yhteyden. Hakija vastaa itse selaimen ajantasaisuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Selaimen ja laitteen soveltuvuutta tulee testata etukäteen harjoittelukokeessa, josta lähetetään tietoa hakijoille sähköpostitse.

Laitteistovaatimukset:

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä. Seuraavien selainten uusimmat versiot on testattu toimiviksi:

  • Chrome
  • Edge
  • Firefox
  • Safari

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. 

Periaatteessa mikä tahansa laite, jossa on nykyaikainen selain, riittää. Koekysymyksiin voi olla helpompi vastata, jos on näppäimistö käytössä, joten kannettava tietokone on suositeltava. Hakijan tulee ladata laitteen akku täyteen etukäteen ja ottaa virtajohto varalta mukaan.

Valintakokeen vaiheet ja pisteytys:

Valintakokeessa on kaksi vaihetta ja hakijat suorittavat kokeen molemmat vaiheet koepäivänä (31.5.2021 klo 14-18), omalla tietokoneellaan. Kokeen jälkeen hakijat asetetaan järjestykseen valintakokeen ensimmäisen vaiheen pisteiden mukaisesti ja kokeen toinen vaihe arvostellaan pelkästään niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen vaiheen hyväksytysti.

Valintakokeen toisessa vaiheessa arvostellaan vähintään kaksi kertaa valintakokeella valittavien kiintiön verran hakijoita, hakijoiden koepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, valitaan kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Pisteytys

Valintakokeen maksimipisteet ovat 60 pistettä siten, että kokeen ensimmäisestä vaiheesta voi saada enintään 30 pistettä ja toisesta vaiheesta enintään 30 pistettä.

Lopullinen valinta

Opiskelijavalinnassa hyväksytyiksi voivat tulla hakijat, joiden koko koe on arvosteltu. Kokeen toinen vaihe arvostellaan siis pelkästään niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet kokeen ensimmäisen vaiheen hyväksytysti.

Valintakokeiden toteutustapa on valittu vallitseva pandemiatilanne huomioiden, kansallisia linjauksia noudattaen. Lopullinen opiskelijavalinta perustuu valvotuissa olosuhteissa suoritettuihin kokeen osiin ja hakijoita valitaan valintaperusteissa mainitun valintakoekiintiön verran.

Hakija voi tulla valituksi mihin tahansa Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyön yliopistoon riippumatta siitä, missä yliopistossa hän osallistui valintakokeeseen.

Valintakoetta koskevia tietoja löytyy tämän sivuston (https://tkt-yhteisvalinta.fi/) lisäksi Opintopolusta, kunkin hakukohteen valintaperustekuvauksista. Valintaperusteet vahvistetaan hakukohteittain.

Aikataulu

Hakuaika oli 17.3. – 31.3.2021 klo 15.00. Löydät lisätietoja sähköisestä hausta korkeakouluihin Opintopolku.fi -portaalista.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 16.7.2021.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä 23.7.2021 klo 15.00 (päivämäärä vahvistetaan myöhemmin) mennessä. Tietojenkäsittelytieteen valinnan osalta oikaisupyyntö toimitetaan kirjallisena kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden hakukohteen tulokseen halutaan muutosta. Oikaisupyyntö toimitetaan ko. yliopiston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.