Valintakoe 2021

Tietojenkäsittelytieteen valintakoe järjestetään maanantaina 31.5.2021 klo 14.00-18.00 samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Valintakokeeseen osallistuvan on oltava paikalla puoli tuntia ennen koetilaisuuden alkua. Hänen on todistettava koetilaisuudessa henkilöllisyytensä esittämällä valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi.

Valintakoe tehdään verkossa kampuksella tai muissa yliopiston osoittamissa tiloissa, hakijan omalla tietokoneella. Tätä varten hakija tarvitsee tietokoneen ja internet-yhteyden. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

Valintakokeessa on kaksi vaihetta ja hakijat suorittavat kokeen molemmat vaiheet koepäivänä (31.5.2021 klo 14-18). Kokeen jälkeen hakijat asetetaan järjestykseen valintakokeen ensimmäisen vaiheen pisteiden mukaisesti ja kokeen toinen vaihe arvostellaan pelkästään niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen vaiheen hyväksytysti.

Valintakokeen toisessa vaiheessa arvostellaan vähintään kaksi kertaa valintakokeella valittavien kiintiön verran hakijoita, hakijoiden koepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, valitaan kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Pisteytys

Valintakokeen maksimipisteet ovat 60 pistettä siten, että kokeen ensimmäisestä vaiheesta voi saada enintään 30 pistettä ja toisesta vaiheesta enintään 30 pistettä.

Lopullinen valinta

Opiskelijavalinnassa hyväksytyiksi voivat tulla hakijat, joiden koko koe on arvosteltu. Kokeen toinen vaihe arvostellaan siis pelkästään niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet kokeen ensimmäisen vaiheen hyväksytysti.

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Mahdollisista valintaperustemuutoksista ja valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021. Lopullinen opiskelijavalinta perustuu valvotuissa olosuhteissa suoritettuihin kokeen osiin ja hakijoita valitaan valintaperusteissa mainitun valintakoekiintiön verran.

Hakija voi tulla valituksi mihin tahansa Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyön yliopistoon riippumatta siitä, missä yliopistossa hän osallistui valintakokeeseen.

Valintakoetta koskevia tietoja löytyy tämän sivuston (https://tkt-yhteisvalinta.fi/) lisäksi Opintopolusta, kunkin hakukohteen valintaperustekuvauksista. Valintaperusteet vahvistetaan hakukohteittain.

Aikataulu

Hakuaika on 17.3. – 31.3.2021. Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00. Löydät lisätietoja sähköisestä hausta korkeakouluihin Opintopolku.fi -portaalista.

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 16.7.2021.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä xx.7.2021 klo 15.00 (päivämäärä vahvistetaan myöhemmin) mennessä. Tietojenkäsittelytieteen valinnan osalta oikaisupyyntö toimitetaan kirjallisena kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden hakukohteen tulokseen halutaan muutosta. Oikaisupyyntö toimitetaan ko. yliopiston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.