Kategoriarkiv: Yleinen

Hemsida

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas gemensamt av flera universitet. I samarbetet deltar Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Sökandes urvalsprov beaktas i ansökan till alla universitet som deltar i samarbetet och som hen har sökt till.

I urvalsprovet testas sökandes förmåga och lämplighet till att bedriva universitetsstudier i datavenskap. Urvalsprovet ordnas i två skeden: det första är ett skriftligt digitalt prov som avläggs på distans, på basis av det här kallas en del på ett muntligt prov som avläggs på distans. Det finns inget förhandsmaterial eller förhandsuppgifter för urvalsprovet.

I urvalsprovets första skede får alla som har sökt till ett ansökningsmål som ingår i urvalsprovet delta. Det digitala distansprovet ordnas måndagen den 25.5.2020 kl. 14-18. Urvalsprovet är gemensamt, men alla deltagande universitet bestämmer själv om sina antagningskriterier. Antagningskriterierna hittas på universitetens egna hemsidor och på studieinfo.fi.