Författararkiv: tktwww

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas gemensamt av flera universitet. I samarbetet deltar Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Sökandes urvalsprov beaktas i ansökan till alla universitet som deltar i samarbetet och som hen har sökt till.

I urvalsprovet utvärderas sökandes förmåga och lämplighet till att bedriva universitetsstudier i datavenskap. Urvalsprovet år 2024 är ett nätbaserat urvalsprov som genomförs på sökandens egen dator på campus eller en annan plats som anges av universitetet. För detta behöver sökande en bärbara dator. Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk. Sökande svarar själv för att datorn är lämpad för att genomföra provet.

Urvalsprovet är gemensamt, men alla deltagande universitet bestämmer själv om sina antagningskriterier. Antagningskriterierna hittas på universitetens egna hemsidor och på studieinfo.fi.

Läs informationen som uppdateras om urvalsprovet under Urvalsprov 2024.