Kirjoittajan arkistot: Hanna Tranberg

Tietojenkäsittelytieteen valintakoe järjestetään usean yliopiston yhteistyönä. Mukana ovat Helsingin, Itä-Suomen (Kuopion ja Joensuun kampukset), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut.

Valintakokeessa arvioidaan hakijan kykyä ja soveltuvuutta suorittaa tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opintoja. Vuoden 2021 valintakoe tehdään verkossa kampuksella tai muissa yliopiston osoittamissa tiloissa, hakijan omalla tietokoneella. Tätä varten hakija tarvitsee tietokoneen ja internet-yhteyden. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

Valintakokeessa on kaksi vaihetta ja hakijat suorittavat kokeen molemmat vaiheet koepäivänä 31.5.2021 klo 14-18. Kokeen jälkeen hakijat asetetaan järjestykseen valintakokeen ensimmäisen vaiheen pisteiden mukaisesti ja kokeen toinen vaihe arvostellaan pelkästään niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen vaiheen hyväksytysti.

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, millä paikkakunnalla osallistuu kokeeseen.

Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Valintaperusteet löytyvät yliopistojen omilta nettisivuilta sekä opintopolku.fi-sivustolta.