Yksilölliset järjestelyt / erityisjärjestelyt

Yksilöllisten järjestelyjen eli erityisjärjestelyiden hakeminen

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, voit tehdä hakemuksen viimeistään 7 vuorokauden sisällä hakuajan päättymisestä. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä).


Yksilöllisiä järjestelyjä eli erityisjärjestelyitä on haettava erikseen määräaikaan 6.4.2023 klo 15:00 mennessä. Hakemus tulee toimittaa siihen yliopistoon, jossa hakija osallistuu valintakokeeseen.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä).

Yksilöllisten järjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä. Koska kaikki koetilat eivät ole esteettömiä, on kuitenkin hyvä tehdä hakemus vaivattoman kulun ja tarvittavien kalustejärjestelyjen varmistamiseksi.

Lisäaikaa voidaan myöntää maksimissaan yksi tunti.

Muilta osin noudatetaan koepaikkayliopiston ohjeita yksilöllisistä järjestelyistä. Myönnetyistä järjestelyistä ilmoitetaan hakijalle ennen valintakoetta.

Mukana olevien yliopistojen tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyjen eli erityisjärjestelyjen hakemiseen löytyvät mm. oheisten linkkien takaa.

Helsingin yliopiston ohjesivu: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/erityisjarjestelyt-valintakokeessa

Itä-Suomen yliopiston ohjesivu: https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet-top/valintakokeiden-erityisjarjestelyt/

Oulun yliopiston ohjesivu: https://www.oulu.fi/yliopisto/yksilolliset-jarjestelyt

Tampereen yliopiston ohjesivu: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/valintakokeet

Turun yliopiston ohjesivu: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

Åbo Akademi ohjesivu: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sokande-med-funktionsnedsattning/

Jyväskylän yliopiston ohjesivu: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa#section-2